Od 11. do 14. novembra 2019. godine, održana je intenzivna četverodnevna radionica za procjeniteljeCrvenihlisti u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (BiH). Radionicu je organizovao Program Ujedinjenih nacija za okoliš/životnu sredinu (UNEP) u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP)i Međunarodnom unijom za očuvanje prirode (IUCN), a u sklopu GEF-6 projekta „Postizanje očuvanja biološke raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini“.

Trening je bio omogućen za ukupno trideset i dva stručnjaka koji rade na univerzitetima, i/ili su dioprivatnog sektora, nevladinih organizacija i vlada, uključujući i mlade profesionalace (mlađe od 35 godina), te ukupno 16 pripadnica ženskog spola. Obuku su vodila dva certificirana trenera za Crvene liste iz Londonskog zoološkog društva i IUCN-ovog ureda za istočnu Europu i srednju Aziju. Crvena lista ugroženih vrsta Međunarodne unije za zaštitu prirode (International Union for Conservation of Nature) – IUCN, kategoriše vrste prema procjenjenom riziku izumiranja na globalnoj razini, te je najopsežniji izvor informacija za stanje očuvanja životinjskih i biljnih vrsta, kao i vrsta gljiva, na globalnoj razini.

S druge strane, kada je u pitanju koncipiranje relevantnih i efektivnih politika za očuvanje vrsta, u sklopu određenog regiona ili države, regionalne ili nacionalne crvene liste su informativnije nego globalne procjene.

U posljednjem desetljeću, Crvene liste za nekoliko taksonomskih grupa su urađene na entitetskim nivoima, a trenutno se razmatraju napori za dopunjavanje i daljnji razvoj Crvenih listi. Međutim, potrebni su značajni napori i planiranja kako bi se osigurala znanstvena utemeljenost, nacionalna i međunarodna prihvatljivost, te potpunost dokumentacije za nacionalne Crvene liste.

Učesnici su se složili da buduće procjene Crvenih listi trebaju biti dostupne svima, uključujući donositelje odluka, znanstvenike, nevladine organizacije i opću javnost putem web stranica za Crvene liste na entitetskim razinama, kao najprikladniji način publikacije za postizanje njihovog  širokog dosega.