U okviru brojnih događaja na 13. Konferenciji zemalja članica Konvencije Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (UNCBD COP13), koja se održava u Kankunu (Meksiko), Bosna i Hercegovina je odlukom posebnog žirija uspostavljenog od strane sekretarijata UNCBDa, u konkurenciji svih 195 članica Konvencije dobila nagradu za najbolji novouspostavljeni nacionalni CHM (Clearing-House Mechanism).

CHM Bosne i Hercegovine je postavljen na posebnom web portalu (www.bih-chm-cbd.ba ), sa platformom na kojoj se nalaze važnije informacije, podaci, strateški planovi, nacionalni izvještaji, legislativa i drugi dokumenti Bosne i Hercegovine, koji su relevantni i vezani za sveukupni portfolio Konvencije o biodiverzitetu i njenih protokola. CHM ima značajnu ulogu u implementaciji Konvencije i njenog Strateškog plana za biodiverzitet (2010.-2020.), kroz razmjenu informacija, podataka, iskustava, naučnih dostignuća i drugih relevantnih sadržaja, uz operativno i interaktivno umrežavanje svih zemalja članica i različitih partnera.

Inače, nakon što je predsjednik Meksika njegova ekselencija Enrique Pena Nieto zvanično otvario COP13, u ponedjeljak 05.12.2016. godine, održavaju se brojni formalni i neformalni sastanci, koji su vezani sa Konvencijom Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti, Protokolom o biosigurnosti (tzv.Kartagena protokol) i Protokolom o pristupu genetskim resursima i poštenoj raspodjeli koristi koje proističu iz njihovog korištenja (tyv.Nagoya protokola). Bosna i Hercegovina je punopravna članica Konvencije o biološkoj raznolikosti i Kartagena protokola.

Ispred Bosne i Hercegovine za učešće na COP13 akreditovana je delegacija na čelu sa gospođom Editom Đapo, ministricom Federalnog ministarstvo okoliša i turizma, koja je uzela učešće na ministarskom sastanku zemalja članica i na okruglom stolu na temu biodiverziteta i turizma, kao jedan od panelista.

Članovi delegacije Bosne i Hercegovine koji sudjeluju u radu prema cjelovitom programu Konferencije su gosp. Mehmed Cero, pomoćnik ministrice Federalnog ministarstva okoliša i turizma i nacionalni fokal point Bosne i Hercegovine za Konvenciju, prof. Senka Barudanović, članica Biroa Konferencije zemalja članica Konvencije i prof. Vojislav Trkulja na dijelu koji je vezan za 8. sastanak zemalja članica Kartagenskog protokola, sa temom jačanje kapaciteta za uspostavu i efikasno korištenje portala za razmjenu informacija o biološkoj sigurnosti (Biosafety Clearing Mechanism – BCH).

Za domaćina narednog COP14, kandidovane su dvije zemlje i to: Egipat (Sharm El Sheik) i Turska (Istanbul). U cilju izbjegavanja glasanja akreditovanih predstavnika zemalja članica COP13 po ovom pitanju, sekretarijat CBD, uz posredovanje zemlje domaćina Meksika, je predložio da naredni COP 14. bude u Egiptu, a COP15 u Turskoj, što će se najvjerovatnije i potvrditi konsenzusom do kraja Konerencije. MC