Radionica je održana putem online platforme a u okviru UNEP/GEF projekta „”Postizanje očuvanja biološke raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima  i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini”. Prisustvovali su upravitelji zaštićenih područja, predstavnici fondova za zaštitu okoliša/životne sredine, ministarstva za okoliš/životnu sredinu,  Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, WWF Adria i drugi.  strane.

Eksperti su upoznali učesnike, sa mogućim modelima budućeg finansiranja zaštićenih područja, i sa učesnicima je podijeljen dokument i preopruke za dalji razvoj modela.

Finansijski resursi često su ograničavajući faktor u učinkovitom upravljanju zaštićenim područjima, a nerijetko nisu jasno niti izražene potrebe zaštićenih područja za finansiranjem i izgradnja raznolikog portfelja finansiranja, koji nadilazi konvencionalne mehanizme i uključuje više izvora finansiranja, ključni je element finansijske stabilnosti i održivosti zaštićenih područja.