Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj 26. juna 2020. godine, na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju usvojila je Uredbu o strogo zaštićenim i zaštićenim divljim vrstama („Službeni glasnik RS“ br. 65/20). Uredbom su utvrđene  divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama i zaštićenim divljim vrstama, shodno članu 68. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ br. 20/14). Uredbom je zaštićeno ukupno 1438 vrsta biljaka, životinja i gljiva.

Više na linku…