Institucije za zaštitu okoliša na državnom nivou

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
Website: www.mvteo.gov.ba
Izvještaji, publikacije i prezentacije  

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Website: www.mkt.gov.ba

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja
Website: www.uzzb.gov.ba

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine
Website: www.vet.gov.ba

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Website: www.bhas.ba

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Website: www.fsa.gov.ba

Institucije za zaštitu okoliša na entitetskom nivou

Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH)

Federalno ministarstvo okoliša i turima
Website: www.fmoit.gov.ba

Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Website: www.fmpu.gov.ba

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Website: www.fmpvs.gov.ba

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
Website: www.fmeri.gov.ba

Federalna uprava za inspekcijske poslove
Website: www.fuzip.gov.ba

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Website: www.fmon.gov.ba

Republika Srpska (RS)

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS
Website: www.vladars.net

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS
Website: www.vladars.net

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS
Website: www.vladars.net

Ministarstvo nauke i tehnologije RS
Website: www.vladars.net

Republička uprava za inspekcijske poslove RS
Website: www.inspektorat.vladars.net

Ministarstvo prosvjete i kulture RS
Website: www.vladars.net

Brčko Distrikt (BD)

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove BD (Pododjeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline)
Website: www.bdcentral.net

Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu BD
Website: www.bdcentral.net

Odjeljenje za obrazovanje BD
Website: www.bdcentral.net

Institucije za zaštitu okoliša na entitetskom nivou

Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH)

Fond za zaštitu okoliša FBiH
Website: www.fzofbih.org.ba

Agencija za vodno područje rijeke Save
Website: www.voda.ba

Agencija za vodno područje Jadranskog mora
Website: www.jadran.ba

Zavod za statistiku FBiH
Website: www.fzs.ba

Federalni hidrometeorološki zavod
Website: www.fhmzbih.gov.ba

Federalna uprava za geodetske poslove
Website: www.fgu.com.ba

Federalni zavod za agropedologiju
Website: www.agropedologija.gov.ba

Federalni zavod za poljoprivredu
Website: www.fzzp.com.ba

Federalni Agromediteranski zavod Mostar
Website: www.faz.ba

Institut za hidrotehniku Sarajevo
Website: www.heis.com.ba

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Website: www.pmf.unsa.ba

Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
Website: www.pmf.untz.ba

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
Website: www.sum.ba

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Website: www.ppf.unsa.ba

Agromediteranski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Website: www.af.unmo.ba

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Website: www.sum.ba

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Website: www.sfsa.unsa.ba

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Website: www.ingeb.ba

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
Website: www.zemaljskimuzej.ba

Republika Srpska (RS)

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS
Website: www.ekofondrs.org

Javna ustanova “VODE SRPSKE”
Website: www.voders.org

Republički zavod za statistiku RS
Website: www.rzs.rs.ba

Republički hidrometeorološki zavod RS
Website: www.rhmzrs.com

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS
Website: www.nasljedje.org

Urbanistički zavod RS
Website: www.iu-rs.com

Poljoprivredni institut RS
Website: www.poljinstrs.org

Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Website: www.sfbl.org

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Website: www.agric.rs.sr

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Website: www.pmf.unibl.org

Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci
Website: www.gri.unibl.org