Биолошка разноликост
Биолошка разноликост – или биодиверзитет – је један од кључних појмова у очувању природе који обухвата све богатство живих организама у најразличитијим појавним облицима. Конвенција о биолошкој разноликости (CBD) дефинише биолошку разноликост као "свеукупност свих живих организама који су саставни дијелови, између осталог, копнених, морских и других водених екосистема и еколошких комплекса; те укључује разноликост унутар врста, између врста и разноликост екосистема." Пејзажна разноликост подразумијева промјењивост одређене групе геолошких формација и врста вегетације различитом употребом простора. Стога се група различитих екосистема може назвати пејзажом. Генетска разноликост, као ниво биолошке разноликости, односи се на укупни број генетских својстава у генетској структури врста. Она представља начин на који се популације прилагођавају окружењу које се мијења.
 
 
 
Copyright © 2013! All rights reserved.