Радионице
 
Радионица изградње капацитета на Западном Балкану о индикаторима као дијелу ажурирања НБСАП-а
Мјесто: Хотел Garden City; Коњиц, БиХ
Датум: 19. – 22. март 2013.
Број учесника: 16
Свеукупни циљ Радионице је био јачање капацитета у изради индикатора као дијела процеса допуњавања Националне стратегије за заштиту биолошке разноликости са акционим планом (NBSAP). Учествовали су представници владиних министарстава, националних агенција за животну средину, невладиних организација и истраживачких центара. И представници Секретаријата Конвенције о биолошкој разноликости (SCBD), Регионалнe канцеларије UNEP-а за Европу (UNEP ROE), канцеларије UNEP-а у Сарајеву, Европског Центра за очување природе (ECNC) и Зои мреже за околиш су такође учествовали на Радионици и својом експертизом дали допринос по питању извора информација, система мониторинга и NBSAP-а. Радионицу је водио Филип Баб (Philip Bubb) из UNEP Свјетског центра за мониторинг очувања природе (UNEP-WCMC) и Секретаријата Партнерства за индикаторе биолошке разноликости (BIP). Програм је садржавао комбинацију презентација, интерактивних радних група и практичних вјежби, осмишљених да промовишу израду националних циљева и индикатора као дијела процеса допуњавања NBSAP-а.
 
Друга Радионица изградње капацитета на Западном Балкану о индикаторима као дијелу ажурирања НБСАП-а
Мјесто: Bianca Resort and Spa; Колашин, Црна Гора
Датум: 10. – 12. септембар 2013.
Број учесника: 16
Свеукупни циљ Радионице је био јачање капацитета у изради индикатора као дијела процеса допуњавања Националне стратегије за заштиту биолошке разноликости са акционим планом (NBSAP). Осмишљена је као наставак рада на теми започетој на Првој радионици одржаној у Коњицу, у БиХ, у марту 2013. године. Радионицу су водили Филип Баб и Сара Букс (Сарах Боокс) из UNEP Свјетског центра за мониторинг очувања природе (UNEP-WCMC) и Секретаријата Партнерства за индикаторе биолошке разноликости (BIP), те Тиери Лукас (Thierry Lucas) и Џенифер Емонд (Jennifer Emond) из UNEP ROE. Програм је садржавао комбинацију презентација, интерактивних радних група и практичних вјежби, осмишљених да промовишу израду националних циљева и индикатора као дијела процеса допуњавања NBSAP-а.
 
Регионална радионица изградње капацитета за бављење инвазивним страним врстама и остваривање Аицхи циља 9 за биолошку разноликост у Средњој и Источној Европи и Централној Азији
Мјесто: Хотел Европа; Сарајево, БиХ
Датум: 09. – 12. децембар 2013.
Број учесника: 35
Радионицу је организовао Секретаријат Конвенције о биолошкој разноликости (CBD), у сарадњи са Федералним министарством околиша и туризма Федерације Босне и Херцеговине и НВО ЦЕНЕР 21, уз великодушну финансијску подршку владе Јапана. Циљ Радионице је био разматрање начина како да се развију националне стратегије и акциони планови за инвазивне стране врсте као дио ревидираних националних стратегија за биолошку разноликост и акционих планова, узимајући у обзир одлуке Конференције Страна и друге елементе међународног регулаторног оквира релевантног за инвазивне стране врсте. Главне теме су биле: идентификација проблема инвазивних страних врста у региону и могућих мјера; национална искуства у бављењу питањем инвазивних страних врста; елементи који се требају уградити у националне стратегије за биолошку разноликост и акционе планове; резиме и препоруке.
 
Copyright © 2013! All rights reserved.