Састанци интересних страна
Ови састанци имају за циљ окупљање широке лепезе различитих интересних страна које дјелују у области заштите природе у БиХ и могу дати свој допринос бољем квалитету ревизије документа NBSAP и изради Петог националног извјештаја за CBD.
 
Први састанак интересних страна
Мјесто: Хотел Бристол; Сарајево, БиХ
Датум/вријеме: 30. јануар 2012.; 10:00 - 13:30
Број учесника: 52
Главне активности састанка: Главне активности састанка су обухватиле презентације о глобалним настојањима да се заштити биолошка и пејзажна разноликост у БиХ; Стратешки план биолошке разноликости за период 2011. -2020. и Аичи циљеве за биолошку разноликост; глобални процес NBSAP-а у локалном контексту; извјештавање о биолошкој разноликости у БиХ; циљеве и задатке NBSAP-а (2008. – 2015.) и процес ревизије NBSAP-а у БиХ.
 
Други састанак интересних страна
Мјесто: Хотел Бланка; Влашић, БиХ
Датум/вријеме: 20. јуни 2013.; 11:00 - 16:30
Број учесника: 35
Главне активности састанка: Главне активности састанка су обухватиле презентацију Првог нацрта документа NBSAP; дискусију о националним циљевима и могућим индикаторима које је предложила Експертна група; нове националне циљеве и могуће индикаторе које је предложила група интересних страна; прибављање додатних материјала и релевантних података о биолошкој разноликости; презентацију наредних корака у изради документа NBSAP.
Трећи састанак интересних страна
Мјесто: Хотел Кардиал; Теслић, БиХ
Датум: 5. – 6. децембар 2013.
Број учесника: 43
Главне активности састанка: Главне активности првог дана: заједнички састанак пројекта NAP и пројекта NBSAP обухватио је презентацију циљева пројекта NBSAP и напретка у остваривању активности (програма и задатака) дефинираних у NBSAP-у (2008. – 2015.). Главне активности другог дана укључивале су презентацију и дискусију о тренутном стању биолошке разноликости у Босни и Херцеговини у складу са Аичи циљевима, односно пет стратешких циљева.
 
 
Copyright © 2013! All rights reserved.