Састанци Управног одбора Пројекта
 
Први састанак управног одбора пројекта/почетни састанак
Мјесто: Федерално министарство околиша и туризма; Сарајево, БиХ
Датум/вријеме: 28. новембар 2012.; 11:00 – 12:00
Број учесника: 8
Главне теме састанка:
• Предлагање чланова Управног одбора Пројекта и Експертне групе;
• Усвајање методологије, плана рада и буџета.
 
Други састанак Управног одбора Пројекта
Мјесто: Зграда УН; Сарајево, БиХ
Датум/вријеме: 29. јули 2013.; 15:00 – 16:00
Број учесника: 4
Главне теме састанка:
• План рада Пројекта за Националну стратегију за биолошку разноликост и акциони план (NBSAP);
• Организација састанака Управног одбора пројекта (PSC), састанака Експертне групе и састанака интересних страна;
• Ангажовање експерата (домаћих и страних) у припреми NBSAP документа и Петог националног извјештаја;
• Представљање Пројекта NBSAP (нпр. сврха и значај Пројекта NBSAP, методологија, садржај документа NBSAP, процес израде дијелова NBSAP), опис Стратешког плана за биолошку разноликост 2011. – 2020. укључујући и 20 Аичи циљева, предложени национални циљеви и индикатори;
• Наредне активности на основу израде и ревизије Првог нацрта документа NBSAP, ревизија националних циљева и индикатора, припрема Петог националног извјештаја и акционог плана;
• Припрема додатних упитника за прикупљање нових података о биолошкој разноликости према одређеним Аичи циљевима;
• Друга радионица изградње капацитета на Западном Балкану у Колашину, у Црној Гори (9. - 12. септембар).
 
Трећи састанак Управног одбора Пројекта
Мјесто: Зграда УН; Сарајево, БиХ
Датум/вријеме: 21. октобар 2013.; 15:00 - 16:30
Број учесника: 8
Главне теме састанка:
• Напредак активности остварен од другог састанка Управног одбора Пројекта;
• Презентација садржаја за документ NBSAP и за Пети национални извјештај;
• Презентација приједлога Експертне групе о националним циљевима за документ NBSAP;
• Искуства и закључци са друге радионице изградње капацитета на Западном Балкану о индикаторима као дијелу NBSAP, одржане у Колашину, у Црној Гори (9. - 12. септембар);
• CHM (механизам за размјену информација) је веома важан сегмент Пројекта NBSAP, који обухвата активности као што је именовање националне контакт тачке (NFP) за CHM, успостављање web странице са садржајем и фотографијама, израду логотипа, итд.;
• Кључни циљеви “Глобалне подршке ратификацији и ступању на снагу Нагоjа Протокола о приступу генетским ресурсима и расподјели добити" у БиХ;
• Презентација новог пројекта насталог у сарадњи између UNDP и UNEP-а под називом "Јачање систематичног управљања очувањем и мониторинга биолошке разноликости у БиХ: Процјена статуса очувања херпетофауне планине Прењ".
 
 
Copyright © 2013! All rights reserved.