УН Деценија биолошке разноликости
Обавјештење
Обавјештавамо Вас да је Финални нацрт "Стратегија и акциони план за заштиту биолошке разноликости БиХ (2015-2020)" од дана 12.02.2015.год. до 26.02.2015.год. доступан на увид јавности.

Линк за преузимање документа на три локална језика: Link

Уколико имате потребу да нам се јавите, молим Вас да контактирате Азру Велагић на емаил адресу: azra.velagic@cener21.ba

Хвала!
 
Портал Босне и Херцеговине са механизмом за размјену информација о биолошкој разноликости (Clearing - House Mechanism - CHM)
Овај портал представља дио глобалне мреже за размјену информација успостављене Конвенцијом о биолошкој разноликости (Clearing House Mechanism - CHM). Његова сврха је да пружа свеобухватне информације о биолошкој разноликости путем ефикасних информационих услуга, те да омогући техничку и научну сарадњу, размјену знања и проток информација. CHM портал даје информације о спровођењу Конвенције у Босни и Херцеговини и доноси најновије информације о догађајима, конференцијама и другим сличним питањима. Он садржи информације везане за биолошку разноликост на нивоу државе које су неопходне да би помогле доносиоцима одлука и интересним странама у испуњавању обавеза дефинисаних Конвенцијом, као и у очувању и одрживом кориштењу биолошке разноликости.
Шта је механизам за размјену информација (CHM)?
Појам "clearing - house" обухвата сваку агенцију која на једном мјесту окупља оне који траже и оне који нуде робе, услуге или информације, те на тај начин усклађује потражњу и понуду. У смислу спровођења Конвенције о биолошкој разноликости (CBD), механизам размјене информација има за циљ да:
  • Значајно допринесе провођењу CBD и њеног Стратешког Плана за биолошку разноликост 2011.-2020. путем ефикасних информационих услуга и другим одговарајућим средствима;
  • Промовише и омогућава техничку и научну сарадњу, размјену знања и проток информација;
  • • Успостави у потпуности оперативну мрежу земаља Страна и партнера.
Државни механизам за размјену информација (или државни CHM) је web страница која пружа релевантне информације о Конвенцији о биолошкој разноликости у одређеној земљи.
 
Догађаји
Састанак интересних група:
Трећи састанак (Децембарр, 2013) Теслић, БиХ
 
Галерија слика