Институције за заштиту животне средине на државном нивоу
Министарство вањске трговине и економских односа Босне и Херцеговине
Website: www.mvteo.gov.ba

Министарство комуникација и промета Босне и Херцеговине
Website: www.mkt.gov.ba

Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља
Website: www.uzzb.gov.ba

Уред за ветеринарство Босне и Херцеговине
Website: www.vet.gov.ba

Агенција за статистику Босне и Херцеговине
Website: www.bhas.ba

Агенција за сигурност хране Босне и Херцеговине
Website: www.fsa.gov.ba
Институције за заштиту животне средине на ентитетском нивоу
Федерација Босне и Херцеговине (ФБиХ)
Федерално министарство околиша и турима
Website: www.fmoit.gov.ba

Федерално министарство просторног уређења
Website: www.fmpu.gov.ba

Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
Website: www.fmpvs.gov.ba

Федерално министарство енергије, рударства и индустрије
Website: www.fmeri.gov.ba

Федерална управа за инспекцијске послове
Website: www.fuzip.gov.ba

Федерално министарство образовања и науке
Website: www.fmon.gov.ba
Република Српска (РС)
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС
Website: www.vladars.net

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС
Website: www.vladars.net

Министарство индустрије, енергетике и рударства РС
Website: www.vladars.net

Министарство науке и технологије РС
Website: www.vladars.net

Републичка управа за инспекцијске послове РС
Website: www.inspektorat.vladars.net

Министарство просвјете и културе РС
Website: www.vladars.net
Брчко Дистрикт (БД)
Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове БД (Пододјељење за просторно планирање, урбанизам и заштиту околине)
Website: www.bdcentral.net

Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду БД
Website: www.bdcentral.net

Одјељење за образовање БД
Website: www.bdcentral.net
 
Институције за заштиту животне средине на ентитетском нивоу
Федерација Босне и Херцеговине (ФБиХ)
Фонд за заштиту околиша ФБиХ
Website: www.fzofbih.org.ba

Агенција за водно подручје ријеке Саве
Website: www.voda.ba

Агенција за водно подручје Јадранског мора
Website: www.jadran.ba

Завод за статистику ФБиХ
Website: www.fzs.ba

Федерални хидрометеоролошки завод
Website: www.fhmzbih.gov.ba

Федерална управа за геодетске послове
Website: www.fgu.com.ba

Федерални завод за агропедологију
Website: www.agropedologija.gov.ba

Федерални завод за пољопривреду
Website: www.fzzp.com.ba

Федерални Агромедитерански завод Мостар
Website: www.faz.ba

Институт за хидротехнику Сарајево
Website: www.heis.com.ba

Природно-математички факултет Универзитета у Сарајеву
Website: www.pmf.unsa.ba

Пољопривредно-прехрамбени факултет Универзитета у Сарајеву
Website: www.ppf.unsa.ba

Шумарски факултет Универзитета у Сарајеву
Website: www.sfsa.unsa.ba

Институт за генетичко инжењерство и биотехнологију
Website: www.ingeb.ba

Земаљски музеј Босне и Херцеговине
Website: www.zemaljskimuzej.ba
Република Српска (РС)
Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС
Website: www.ekofondrs.org

Јавна установа "ВОДЕ СРПСКЕ"
Website: www.voders.org

Републички завод за статистику РС
Website: www.rzs.rs.ba

Републички хидрометеоролошки завод РС
Website: www.rhmzrs.com

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа РС
Website: www.nasljedje.org

Урбанистички завод РС
Website: www.iu-rs.com

Пољопривредни институт РС
Website: www.poljinstrs.org

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци
Website: www.sfbl.org

Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци
Website: www.agric.rs.sr

Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
Website: www.pmf.unibl.org

Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци
Website: www.gri.unibl.org
 
Copyright © 2013! All rights reserved.