УОБИЧАЈЕНА ПИТАЊА
Шта је то Механизам за размјену информација о биолошкој разноликости (CHM)?
Термин "clearing-house" (клириншка кућа) је првобитно означавао финансијски аранжман/тијело гдје су се пребијали рачуни и чекови између банака чланица, на начин да су се само нето разлике требале измиривати у готовом новцу. Данас је значење термина проширено како би укључивало било коју агенцију или тијело које окупља оне који траже и оне који нуде робе, услуге или информације, усклађујући на тај начин понуду и потражњу.
Шта је улога Националнe CHM контакт тачке (NFP)?
Дјелујући као један од канала комуникације између националног и регионалних нивоа са Секретаријатом Конвенције о Биолошкој разноликости, Националнa CHM контакт тачка (NFP) промовише и олакшава активности којима се пружа подршка техничкој и научној сарадњи.
Зашто успоставити националну CHM Web-страницу?
Кориштење нових информационих технологија за подршку активностима националног механизма (CHM-а) нуди многе погодности. Међу тим новим технологијама најпопуларније и најраширеније су оне које користе World Wide Web (WWW). И заиста, ни једна друга технологија не може допријети до тако великог броја људи, у тако много региона, и по тако ниској цијени. Штавише, ни једна друга технологија не може интегрисати толико других технологија на тако флексибилан и лак начин. Иако је велики број Страна Конвенције успоставио своје националне CHM-ове и исто толико их има приступ електронској пошти, врло мали број њих је израдио своје националне CHM интернет странице. Сврха овог модула јесте помоћи Странама да израде своје националне CHM интернет странице и понуде вођство и смјернице у организацији информација које су доступне путем тих страница.
 
Copyright © 2013! All rights reserved.