Правни оквир                
                 
Закони о околишу на нивоу Босне и Херцеговине
Закони о околишу у Федерацији Босне и Херцеговине

Закони о околишу у Републици Српској

 

Закони о околишу у Брчко дистрикту БиХ

 

Мултилатерални споразуми о заштити околиша

       
                 
 
Copyright © 2013! All rights reserved.