Biološka raznolikost
Biološka raznolikost – ili biodiverzitet – je jedan od ključnih pojmova u očuvanju prirode koji obuhvata sve bogatstvo živih organizama u najrazličitijim pojavnim oblicima. Konvencija o biološkoj raznolikosti (CBD) definira biološku raznolikost kao "sveukupnost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi, između ostalog, kopnenih, morskih i drugih vodenih ekosistema i ekoloških kompleksa; te uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta i raznolikost ekosistema." Pejzažna raznolikost podrazumijeva promjenjivost određene grupe geoloških formacija i vrsta vegetacije različitom upotrebom prostora. Stoga se grupa različitih ekosistema može nazvati pejzažom. Genetska raznolikost, kao nivo biološke raznolikosti, odnosi se na ukupni broj genetskih svojstava u genetskoj strukturi vrsta. Ona predstavlja način na koji se populacije prilagođavaju okruženju koje se mijenja.
 
 
 
Copyright © 2013! All rights reserved.