Radionice
 
Radionica izgradnje kapaciteta na Zapadnom Balkanu o indikatorima kao dijelu ažuriranja NBSAP-a
Mjesto: Hotel Garden City; Konjic, BiH
Datum: 19. – 22. mart 2013.
Broj učesnika: 16
Sveukupni cilj Radionice je bio jačanje kapaciteta u izradi indikatora kao dijela procesa dopunjavanja Nacionalne strategije za zaštitu biološke raznolikosti sa akcionim planom (NBSAP). Učestvovali su predstavnici vladinih ministarstava, nacionalnih agencija za okoliš, nevladinih organizacija i istraživačkih centara. I predstavnici Sekretarijata Konvencije o biološkoj raznolikosti (SCBD), Regionalnog ureda UNEP-a za Evropu (UNEP ROE), ureda UNEP-a u Sarajevu, Evropskog Centra za očuvanje prirode (ECNC) i Zoi mreže za okoliš su takođe učestvovali na Radionici i svojom ekspertizom dali doprinos po pitanju izvora informacija, sistema monitoringa i NBSAP-a. Radionicu je vodio Philip Bubb iz UNEP Svjetskog centra za monitoring očuvanja prirode (UNEP-WCMC) i Sekretarijata Partnerstva za indikatore biološke raznolikosti (BIP). Program je sadržavao kombinaciju prezentacija, interaktivnih radnih grupa i praktičnih vježbi, osmišljenih da promoviraju izradu nacionalnih ciljeva i indikatora kao dijela procesa dopunjavanja NBSAP-a.
 
Druga Radionica izgradnje kapaciteta na Zapadnom Balkanu o indikatorima kao dijelu ažuriranja NBSAP-a
Mjesto: Bianca Resort and Spa; Kolašin, Crna Gora
Datum: 10. – 12. septembar 2013.
Broj učesnika: 16
Sveukupni cilj Radionice je bio jačanje kapaciteta u izradi indikatora kao dijela procesa dopunjavanja Nacionalne strategije za zaštitu biološke raznolikosti sa akcionim planom (NBSAP). Osmišljena je kao nastavak rada na temi započetoj na Prvoj radionici održanoj u Konjicu, u BiH, u martu 2013. godine. Radionicu su vodili Philip Bubb i Sarah Books iz UNEP Svjetskog centra za monitoring očuvanja prirode (UNEP-WCMC) i Sekretarijata Partnerstva za indikatore biološke raznolikosti (BIP), te Thierry Lucas i Jennifer Emond iz UNEP ROE. Program je sadržavao kombinaciju prezentacija, interaktivnih radnih grupa i praktičnih vježbi, osmišljenih da promoviraju izradu nacionalnih ciljeva i indikatora kao dijela procesa dopunjavanja NBSAP-a.
 
Regionalna radionica izgradnje kapaciteta za bavljenje invazivnim stranim vrstama i ostvarivanje Aichi cilja 9 za biološku raznolikost u Srednjoj i Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji
Mjesto: Hotel Evropa; Sarajevo, BiH
Datum: 09. – 12. decembar 2013.
Broj učesnika: 35
Radionicu je organizirao Sekretarijat Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD), u saradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine i NVO CENER 21, uz velikodušnu finansijsku podršku vlade Japana. Cilj Radionice je bio razmatranje načina kako da se razviju nacionalne strategije i akcioni planovi za invazivne strane vrste kao dio revidiranih nacionalnih strategija za biološku raznolikost i akcionih planova, uzimajući u obzir odluke Konferencije Strana i druge elemente međunarodnog regulatornog okvira relevantnog za invazivne strane vrste. Glavne teme su bile: identifikacija problema invazivnih stranih vrsta u regionu i mogućih mjera; nacionalna iskustva u bavljenju pitanjem invazivnih stranih vrsta; elementi koji se trebaju ugraditi u nacionalne strategije za biološku raznolikost i akcione planove; sažetak i preporuke.
 
Copyright © 2013! All rights reserved.