Sastanci interesnih strana
Ovi sastanci imaju za cilj okupljanje široke lepeze različitih interesnih strana koje djeluju u oblasti zaštite prirode u BiH i mogu dati svoj doprinos boljem kvalitetu revizije dokumenta NBSAP i izradi Petog nacionalnog izvještaja za CBD.
 
Prvi sastanak interesnih strana
Mjesto: Hotel Bristol; Sarajevo, BiH
Datum/vrijeme: 30. januar 2012.; 10:00 - 13:30
Broj učesnika: 52
Glavne aktivnosti sastanka: Glavne aktivnosti sastanka su obuhvatile prezentacije o globalnim nastojanjima da se zaštiti biološka i pejzažna raznolikost u BiH; Strateški plan biološke raznolikosti za period 2011. -2020. i Aichi ciljeve za biološku raznolikost; globalni proces NBSAP-a u lokalnom kontekstu; izvještavanje o biološkoj raznolikosti u BiH; ciljeve i zadatke NBSAP-a (2008. – 2015.) i proces revizije NBSAP-a u BiH.
 
Drugi sastanak interesnih strana
Mjesto: Hotel Blanca; Vlašić, BiH
Datum/vrijeme: 20. juni 2013.; 11:00 - 16:30
Broj učesnika: 35
Glavne aktivnosti sastanka: Glavne aktivnosti sastanka su obuhvatile prezentaciju Prvog nacrta dokumenta NBSAP; diskusiju o nacionalnim ciljevima i mogućim indikatorima koje je predložila Ekspertna grupa; nove nacionalne ciljeve i moguće indikatore koje je predložila grupa interesnih strana; pribavljanje dodatnih materijala i relevantnih podataka o biološkoj raznolikosti; prezentaciju narednih koraka u izradi dokumenta NBSAP.
Treći sastanak interesnih strana
Mjesto: Hotel Kardial; Teslić, BiH
Datum: 5. – 6. decembar 2013.
Broj učesnika: 43
Glavne aktivnosti sastanka: Glavne aktivnosti prvog dana: zajednički sastanak projekta NAP i projekta NBSAP obuhvatio je prezentaciju ciljeva projekta NBSAP i napretka u ostvarivanju aktivnosti (programa i zadataka) definiranih u NBSAP-u (2008. – 2015.). Glavne aktivnosti drugog dana uključivale su prezentaciju i diskusiju o trenutnom stanju biološke raznolikosti u Bosni i Hercegovini u skladu sa Aichi ciljevima, odnosno pet strateških ciljeva.
 
 
Copyright © 2013! All rights reserved.