Korisni linkovi    
Globalni fond za okoliš (GEF) www.thegef.org
Konvencija o biološkoj raznolikosti (CBD) www.cbd.int
Protokol iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizilazi iz njihovog korištenja www.cbd.int/abs/
Protokol iz Kartagene o biološkoj sigurnosti www.bch.cbd.int/protocol

  Evropska agencija za okoliš www.eea.europa.eu
Regionalni centar za okoliš www.rec.org
Program Ujedinjenih naroda za okoliš www.unep.org
Razvojni program Ujedinjenih naroda www.undp.org
Evropska komisija www.ec.europa.eu/environment/
Evropska unija www.europa.eu


 
Copyright © 2013! All rights reserved.