Konvencija o biološkoj raznolikosti (CBD)
Na Konferenciji o okolišu održanoj u Rio de Janeiru 1992. godine, svjetski lideri su se dogovorili o sveobuhvatnoj strategiji za "održivi razvoj" – kojom se zadovoljavaju globalne potrebe i istovremeno osigurava zdrav i očuvan svijet za buduće generacije. Jedan od ključnih sporazuma usvojenih u Riu je Konferencija o biološkoj raznolikosti (CBD).

CBD obezbjeđuje globalni zakonski okvir za djelovanje u oblasti zaštite biološke raznolikosti i uspostavlja tri glavna cilja:
  • Očuvanje biološke raznolikosti,
  • Održivo korištenje komponenti biološke raznolikosti,

  • Pravedna i ravnomjerna raspodjela dobrobiti koje proističu iz korištenja genetskih izvora.

 
 
Konvencija je otvorena za potpisivanje 5. juna 1992. godine na Konferenciji Ujedinjenih Naroda o okolišu i razvoju ("Samit o planeti Zemlji" u Riu). Bila je otvorena za potpisivanje do 4. juna 1993. godine, do kada je dobila 168 potpisa. Stupila je na snagu 29. decembra 1993. godine, a danas su 193 zemlje Strane Konvencije. Strane se okupljaju na Konferenciji Strana (COP), koja je upravno tijelo Konvencije, i sastaje se svake dvije godine, ili po potrebi, da razmotri napredak postignut u provođenju Konvencije, da usvoji programe rada, da ostvari ciljeve, i da utvrdi smjernice politike. Do danas je COP održao 11 redovnih i jedan vanredni sastanak (ovaj sastanak, posvećen usvajanju Protokola o biološkoj sigurnosti, održan je u dva dijela).

Jedanaesti sastanak COP-a je održan u Hyderabadu, u Indiji (18. – 20. oktobar 2012.), dok će se dvanaesti sastanak održati u Pyeongchangu, u Republici Koreji (6. – 17. oktobar 2014.).
Copyright © 2013! All rights reserved.