Na Samitu o održivom razvoju, održanog 2015 godine, članice Ujedinjenih Nacija usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine ili Agenda 2030. Ovaj program sadrži 17 Ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDG), koji su nastavak prethodnih Milenijumskih razvojnih ciljeva (Millenium Development Goals – MDG). Osnovni cilj Agende 2030, je omogućiti održivi razvoj razvijenim i nerazvijenim zemljama (No one left behind). 17 univerzalnih ciljeva uključuje 169 ciljeva, a napredak prema ciljevima se mjeri nizom od 232 indikatora. “Agenda 2030 je plan djelovanja za ljude, planetu i prosperitet. Njen cilj je osnažiti univerzalni mir u većoj slobodi. Ovaj plan će provoditi sve zemlje i sve zainteresovane strane, djelujući kroz partnerstvo zasnovano na saradnji. Riješeni smo da čovječanstvo oslobodimo tiranije siromaštva i neimaštine, kao i da oporavimo i zaštitimo našu planetu.” (Iz rezolucije UN A/RES/70/1)

Od 17. Ciljeva održivog razvoja, ciljevi 2, 6, 11, 12, 14 i 15 direktno doprinose očuvanju biodiverziteta.

Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti okeane, mora i morske resurse za održiv razvoj (ekosistemska raznolikost).
Cilj 15. Održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i spriječiti uništavanje su ciljevi koji doprinose očuvanju morskog i kopnenog biodiverziteta (ekosistemska raznolikost).
Cilj 11. Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbjednim, prilagodljivim i održivim. Podcilj 11.4. pojačati napore da se zaštiti i obezbjedi svjetska kulturna i prirodna baština.
Cilj 2. Okončati glad, postići bezbjednost hrane i poboljšanu ishranu i promovisati održivu poljoprivredu (genetska raznolikost).
Cilj 6., Podcilj 6.6.  do kraja 2020. zaštititi i obnoviti ekosisteme povezane sa vodom, uključujući planine, šume, plavna zemljišta, rijeke, izdane i jezera.
Cilj 12. Obezbijediti održive oblike potrošnje i proizvodnje. Podcilj 12.2. do kraja 2030. postići održivo upravljanje i efikasno korišćenje prirodnih resursa.

Shema povezanosti ciljeva održivog razvoja (Ref: Stockholm Resilience Centre, Stockholm University) pokazuje da je Biodverzitet ključ za ostvarenje Agende 2030.

Više o provedbi Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini možete naći u dokumentu. Dobrovoljni izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja te na web stranicama: