Projekti iz oblasti zaštite biodiverzitata

Naziv projekta: UNEP/GEF projekt „Postizanje očuvanja biološke raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u Bosni  i Hercegovini“

Period implementacije: 2016. – maj 2021. godine

Vrijednost projekta: Vrijednost GEF-ovog granta za projekat iznosi 1.397.260,00 USD

Izvršni partneri i osnovni korisnici Projekta: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo za prostorno uređenje, graševinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Ostali ključni akteri u pripremi i sprovođenju Projekta: Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Fond za zaštitu okoliša FBiH, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštitite okoliša Kantona Sarajevo i NVO „CENER 21“

Ciljevi projekta: 

 • Povećanje mreže zaštićenih područja (Komponenta 1: Uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i biološkom raznolikošću),
 • Unapređenje finansijskog mehanizma za upravljanje ZP (Komponenta 2: Upravljanje i učinkovitost sistema zaštićenih područja u BiH),
 • Uspostavljanje modula Informacionog sistema za biodiverzitet (Komponenta 3: Monitoring biološke raznolikosti).

Dokumenti za preuzimanje:

 • Nacionalne Crvene liste za zaštitu vrsta u Bosni i Hercegovini – Vodič za reviziju i usklađivanje,
 • Smjernice za upravljanje zaštićenim područjima u Bosni i Hercegovini,
 • Studija zaštite „Park prirode Orjen“,
 • Plan upravljanja za Spomenik prirode „Pećina Orlovača“, preuzmi dokument!
 • Studija zaštite „Zaštićeno stanište Tišina“, preuzmi dokument!

Naziv projekta: “Podrška provođenju Direktive o pticama i Direktive o staništima u Bosni i Hercegovini”

Period implementacije: od 15.oktobra 2012. do 15.01.2015. godine

Vrijednost projekta: 1,5 mil. EUR (Švedske agencije za međunarodni razvoj)

Izvršni partneri i osnovni korisnici Projekta: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, Fedralno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo za prostorno uređenje, graševinarstvo i ekologiju RS, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove – Brčko Distrikt BiH

Ostali ključni akteri u pripremi i sprovođenju Projekta: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine – Koordinator projekta, Relevantne naučne institucije ( Univerziteti) i instituti/Agencije u oba entiteta, NVO i javnost

Cilj projekta: Doprinos okolišno održivom ekonomskom razvoju kroz približavanje nacionalnih standarda standardima EU, kroz jačanje administrativnih struktura i poboljšanje aproksimacije sa zahtjevima acquis-a u oblasti okoliša

Dokumenti za preuzimanje:

 • Smjernice za pripremu Planova upravljanja za Natura 2000 područja u Bosni i Hercegovini sa indikativnim planovima upravljanjima područjima Tišina, Vranica i Orjen-Bijela Gora, preuzmi dokument!
 • Vodič kroz tipove staništa BiH prema Direktivi o staništima EU, preuzmi dokument!
 • Prijedlog Natura 2000 područja u Bosni i Hercegovini, preuzmi dokument!

Projekti u pripremi

U okviru Globalnog fonda za okoliš (GEF 7 ciklus), UNDP u saradnji sa državnim, entitetskim i kantonalnim ministarstvima, entitetskim fondovima za zaštitu okoliša/ životne sredine priprema projekat „Improved Financial Sustainability and Strengthened Resilience of Protected AreasThrough Development of Sustainable Recreation and Partnership With Private Sector“.

Cilj projekta je postići unaprijeđeno upravljanje zaštićenim područjima i unaprijeđeni  status biološke raznolikosti kroz jačanje otpornosti ključnih vrijednosti biološke raznolikosti na utjecaj klimatskih promjena i povećanje prihodia od održivog turizma.