Zaštićena područja u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina (BiH) je zemlja bogate biološke raznolikosti koju čini preko 450 vrsta biljaka i drveća, te brojne vrste ptica i sisara, riba, gmazova, vodozemaca i sl. U zemlji se nalaze brojne endemske vrste i staništa, kao i niz reliktnih ekosistema. Biloška raznolikost vrsta ima najviši nivo endema u Evropi.

Ipak Mreža zaštićenog područja (PA) je najmanja je u Evropi, pokrivajući oko 2,7% teritorije. Sastoji se od 39 pojedinačna područja. Prvo zaštićeno područje je Nacionalni park „Sutjeska“, koje je proglašeno 1962. godine.

Zaštićena područija u BiH su registrovana i u Svjetskoj bazi zaštićenih područja- WDPA (World Database on Protected Area). Link za WDPA!

Informacioni sistem zaštite prirode Federacije Bosne i Hercegovine

www.e-prirodafbih.ba

Zaštićena područja u Federaciji Bosne i Hercegovine

 1. Nacionalni park „Una“
 2. Spomenik prirode „Vodopad Skakavac“
 3. Spomenik prirode „Prokoško jezero“
 4. Spomenik prirode „Vrelo Bosne“
 5. Spomenik prirode „Tajan“
 6. Zaštićeni pejzaž „Bijambare“
 7. Zaštićeni pejzaž „Konjuh“
 8. Zaštićeni pejzaž „Park prirode Blidinje“
 9. Zaštićeni pejzaž „Bentbaša“
 10. Zaštićeni pejzaž „Trebević“
 11. Zaštićeni pejzaž „Vjeternica“
 12. Zaštićeni pejzaž „ Hutovo Blato (Ramsar Site)“

Više o zaštićenim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine možete naći na sljedećem linku.

Informacioni sistem zaštite prirode Republike Srpske

www.e-priroda.rs.ba

Zaštićena područja u Republici Srpskoj

 1. Strogi rezervat prirode „Prašuma Lom“
 2. Strogi rezervat prirode „Prašuma Janj“
 3. Nacionalni park „Sutjeska“
 4. Nacionalni park „Kozara“
 5. Nacionalni park „Drina“
 6. Spomenik prirode „Pećina Lubačevo“
 7. Spomenik prirode „Žuta Bukva“
 8. Spomenik prirode „Pećina Orlovača“
 9. Spomenik prirode „Pećina Rastuša“
 10. Spomenik prirode „Pećina Ledenjača“
 11. Spomenik prirode „Velika pećina“
 12. Spomenik prirode „Pećina Pod Lipom”
 13. Spomenik prirode „Girska pećina“
 14. Spomenik prirode „Jama Ledana“
 15. Spomenik prirode „Vaganska pećina“
 16. Spomenik prirode „Pećina Đatlo“
 17. Spomenik prirode „Pavlova pećina“
 18. Spomenik prirode „Lijevčanski knez”
 19. Spomenik prirode „Pećina Kuk”
 20. Zaštićeno stanište „Gromiželj”
 21. Zaštićeno stanište „Tišina”
 22. Park prirode “Una“
 23. Park prirode „Cicelj“
 24. Park prirode „Orjen”
 25. Zaštićeno područje za održivo upravljanje prirodnim resursima“Univerzitetski grad”
 26. Zaštićeno područje za održivo upravljanje prirodnim resursima – Park-šuma „Slatina”
 27. Zaštićeno područje za održivo upravljanje prirodnim resursima – Park šuma “Jelića brdo”
 28. Park prirode “Prača”

Više o zaštićenim područjima u Republici Srpskoj možete naći na sljedećem linku.