NATURA 2000

Direktiva o pticama i Direktiva o staništima (Directive 2009/147/EC, Directive 92/43/EEC, te Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore) čine temelj Evropske politike o zaštiti prirode. U središtu ove dvije Direktive je stvaranje mreže područja – NATURA 2000. U 2007. godini, WWF-ov Mediteranski program (MedPO) pokrenuo je projekat “Živuće srce Evrope” kojim se pruža podrška primjeni Evropske ekološke mreže Natura 2000 u BiH. Cilj je bio podržati institucije Bosne i Hercegovine u preuzimanju i primjeni odredbi Direktive o pticama i Direktive o staništima kroz entiteske zakone o zaštiti prirode. Opći cilj je bio doprinijeti ekološki održivom ekonomskom razvoju kroz približavanje nacionalnih standarda i jačanje administrativnih struktura, te poboljšati usklađivanje sa acquis-em u oblasti zaštite okoliša.

Najvažniji rezultati projekta su razvoj geografskog informacionog sistema (GIS), Pregled flore, faune i staništa, te interaktivna mapa Natura 2000 u Bosni i Hercegovini. Pregled flore, faune i staništa prisutnih u BiH, u vezi s EU Dodacima I i II Direktive o staništima, koji će biti osnov za određivanje budućih područja Natura 2000, predstavlja dragocjen korak naprijed u procesu prikupljanja podataka i praćenja stanja prirode u BiH. Zaključak projekta bio je da raznolikost staništa i vrsta, kao i njihova ogromna raširenost u BiH, još uvijek zahtijevaju značajan obim prikupljanja podataka. U smislu budućeg upravljanja, područja Natura 2000 bi trebalo da budu uključena u proces prostornog planiranja. To je prvi korak ka prilično dugom procesu određivanja područja u skladu sa nacionalnim zakonima. Međutim, čak i utvrđenim područjima nedostaje odgovarajuće upravljanje i stvarna zaštita.

Parkovi Dinarskog luka

Dinarski luk je područje jugoistočne Europe koje pokriva nekih 100.000 km2 i više od 6.000 km obale, protežući se preko cijelog područja okrenutog prema Jadranskom moru od Trsta (Italija) do Tirane (Albanija). Početkom 2012. godine, WWF je pokrenuo projekat Parkovi Dinarskog luka, s ciljem stvaranja saveza parkova prirode na teritoriji Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova*, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Taj trogodišnji projekat finansiraju Ministartstvo inostranih poslova Norveške i Fondacija MAVA. Glavni cilj projekta “Parkovi Dinarskog luka” jeste stvaranje platforme zaštićenih područja kroz povezivanje svih parkova prirode i nacionalnih parkova u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu*, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji. Projektne aktivnosti će pomoći da se uspostavi suradnja sa privatnim sektorom i unaprijedi svakodnevno poslovanje putem razmjene iskustava i primjera dobre prakse.