Mjesto: CENER 21; Sarajevo, BiH
Datum/vrijeme: 10. januar 2014.; 10:00 – 12:30
Broj učesnika: 6
Glavne teme sastanka:

  • Važni datumi za predstojeće aktivnosti;
  • Četvrti sastanak interesnih strana – organizacija i svrha sastanka;
  • Diskusija o zadacima eksperata i rokovima;
  • Iskustva eksperata u pisanju prethodnih izvještaja kao i u procesu pripreme i usvajanja NBSAP-a (2008. – 2015.)
  • Diskusija o tabeli koja prikazuje napredak aktivnosti planiranih u ranijoj fazi dokumenta NBSAP;
  • Diskusija o Prvom nacrtu Petog nacionalnog izvještaja, uključujući komentare u okviru svih poglavlja.