Park prirode Orjen, novo zaštićeno područje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

U okviru UNEP/GEF projekta „"Postizanje očuvanja biološke raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima  i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini", koji pomaže uspostavu novih 10 zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini, uspostavljeno je novo zaštićeno područje, Park prirode „Orjen“. Park prirode "Orjen", koji se nalazi na teritoriji Grada Trebinja,  Odlukom